Dobroczynny Koncert Bożonarodzeniowy „Dla Dzieci”

01-12-2021 Aktualności

plakat-koncer-bozonarodzeniowy-2021

Burmistrz Miasta Przeworska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku serdecznie zapraszają na Dobroczynny Koncert Bożonarodzeniowy „Dla Dzieci” z Domu dla dzieci w Przeworsku, który odbędzie się 12 grudnia 2021 r o godz. 13.00 w MOK Przeworsk. Całkowity dochód z akcji przeznaczony będzie dla dzieci z Domu dla Dzieci w Przeworsku. DOBROWOLNE DATKI MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE ZBIÓRKI 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001 WPISUJĄC W TYTULE PRZELEWU „DAROWIZNA DLA DOMU DLA DZIECI W PRZEWORSKU”

POWRÓT