Kontynuacja prac remontowych w MOK-u

27-08-2018 Aktualności

25. lipca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia na „Wykonanie robót elewacyjnych i remont dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku”. Z dwóch złożonych ofert korzystniejszą okazała się oferta firmy Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C.  z Jarosławia. 8. sierpnia podpisano umowę, a dzisiaj 27. sierpnia rozpoczynają się prace przy realizacji zamówienia. Koszt zadania to 433 070.09 zł., a termin zakończenia prac 30. października 2018 r.

Rozstrzygnięty został również przetarg na wymianę stolarki okiennej, która do tej pory nie została wymieniona. Z siedmiu złożonych ofert wybrano ofertę firmy Euro Okna Plus Sp. z o.o. z Leżajska. Prace zostaną zakończone do 30 września 2018 r., a koszt robót to 108 818.84 zł.

Środki na sfinansowanie ww. zadań pochodzą z kredytu udzielonego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku.

This slideshow requires JavaScript.

POWRÓT