Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017

06-03-2017 Aktualności

ziemia

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2017 oraz w nawiązaniu do  tegorocznych haseł Światowego Dnia Ziemi – W kierunku natury oraz Światowego Dnia Zdrowia – Depresja – porozmawiajmy o niej, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga, Burmistrz Miasta Przeworska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku ogłaszają 2 konkursy: plastyczny oraz małych form teatralnych. Zgłoszenia na kartach zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 7 kwietnia br. Szczegółowe informacje w regulaminach konkursów.

konkurs plastyczny – regulamin i karta zgłoszenia

konkurs małych form teatralnych – regulamin i karta zgłoszenia

 

POWRÓT