Przeworska Orkiestra Dęta

Orkiestra rozpoczęła działalność w MOK w grudniu 2004 r. Zespół tworzy 29 osób, których łączy wspólna pasja muzykowania. Główne kierunki działalności orkiestry to: koncerty, występy podczas uroczystości państwowych i religijnych oraz aktywny udział w życiu kulturalnym miasta.

Repertuar orkiestry to: hymny, marsze pochodowe i żałobne, muzyka klasyczna i rozrywkowa, pieśni religijne.

Kapelmistrz – Tadeusz Zaręba

Koncert kolęd 2016 – więcej zdjęć

Uroczysty korowód ulicami miasta Przeworska podczas 29. Międzywojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” – Przeworsk 2015 – więcej zdjęć