Modelarnia Lotnicza

13-07-2018 Aktualności

Modelarnia Lotnicza przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku serdecznie zaprasza na zajęcia, które odbywają się od poniedziałku do piątku w okresie wakacyjnym w godzinach 7:30 do 15:30.
Zapraszamy każda grupę wiekową.

This slideshow requires JavaScript.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku

29-06-2018 Aktualności

Przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku

UMOWA projekt

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKNA

Zestawienie stolarki okiennej MOK Przeworsk

Przedmiar robót

Ogłoszenie nr 581208

SIWZ-ona projekt

Formularz ofertowy – aktywny

Page 6 of 24 «...45678...»