POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „KOLOROWY MIKROFON 2022”

21-02-2022 Aktualności

PlakatA3

POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

„KOLOROWY MIKROFON 2022”

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie solistki i solistów w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria I – wiek od 4 do 7 lat. Kategoria II – wiek od 8 do 10 lat.

Prezentacje odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku 16 marca 2022 o godzinie 10:00

Zasady zgłoszenia uczestnika:

  • zgłoszeń należy dokonywać na Karcie Zgłoszeniowej(link poniżej)
  • każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia RODO oraz oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (link poniżej)
  • w przypadku skierowania z jednej placówki kilku uczestników konkursu niezbędne jest dostarczenie przez każdą osobę karty zgłoszenia z załącznikami,
  • wszyscy uczestnicy opłacają akredytację przed rozpoczęciem przeglądu  15 zł /osoby
  • karty uczestnika należy przesłać na adres e-mail: mokprzeworsk@gmail.com, lub złożyć osobiście w sekretariacie mok

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa do Konkursu

Oświadczenia Konkursowe

Lista Uczestników

Zapraszamy do udziału.

POWRÓT