Przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku

29-06-2018 Aktualności

Przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku

UMOWA projekt

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKNA

Zestawienie stolarki okiennej MOK Przeworsk

Przedmiar robót

Ogłoszenie nr 581208

SIWZ-ona projekt

Formularz ofertowy – aktywny

POWRÓT