VII Powiatowy Przegląd Taneczny KATARZYNKI

16-10-2019 Aktualności

KATARZYNKI 2019

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku organizuje VII Powiatowy Przegląd Taneczny KATARZYNKI w dniu 25 listopada 2019r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej MOK. Przegląd ten skierowany jest do zespołów tanecznych dziecięcych i młodzieżowych działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich,wyższych i domach kultury w powiecie przeworskim. Przegląd ma na celu popularyzację tańca, rozwijanie wrażliwości estetycznej, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej a przede wszystkim wspólną zabawę. Zgłoszenia na kartach zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 14 listopada 2019 r.

regulamin

karta zgłoszenia

dane osobowe

POWRÓT