Szkolne Prezentacje Artystyczne – XVI Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej – zgłoszenia

\"Logo\"

SZANOWNI PAŃSTWO

Po trzech latach przerwy chcemy ponownie zachęcić wszystkich nauczycieli, twórców i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych do udziału w kolejnej edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze to zawsze był cel, który nam przyświecał. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w organizacji tego przeglądu oraz Państwa zainteresowanie zawsze utwierdzały nas w przekonaniu o potrzebie organizowania tego wydarzenia. Szkolne Prezentacje Artystyczne stwarzają możliwość szerszej prezentacji Państwa działań. Bardzo często jest tak, że w szkołach tworzone są piękne, wartościowe widowiska, kabarety, pokazy taneczne, teatrzyki kukiełkowe itp., przygotowywane z wielkim rozmachem i zaangażowaniem nauczycieli i młodzieży. Programy te są jednak tylko raz, czasem dwa razy pokazane wąskiej grupie odbiorców i znikają, a wraz z nimi kolosalna praca wykonawców i twórców. ?Prezentacje? pozwalają ?ocalić od zapomnienia?, choćby na krótką chwilę, to co piękne oraz tworzą możliwość profesjonalnego pokazu dla szerszej widowni. Stają się polem integracji amatorskich środowisk twórczych, miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów. Ideą tworzenia przeglądu jest rozbudzenie scenicznej twórczości amatorskiej w szkołach od najniższych szczebli, bo właśnie tam mają swoje źródła wszelkie procesy kulturotwórcze. ?Ja ? aktywny twórczo? to dewiza zarówno dla ucznia, nauczyciela jak i dla całej szkoły. Kolejny raz zapraszamy do wspólnej zabawy i niezapomnianych przeżyć.

Eliminacje powiatowe odbędą się w  Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku, 19 marca 2024 roku od godz. 10.00

Wypełnione karty zgłoszeń proszę przekazywać do 11 marca 2024 r.

na adres :

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a pokój nr 17, lub sekretariat MOK

Link do regulaminu i karty zgłoszenia:

http://mok.przeworsk.um.gov.pl/wp-content/uploads/Szkolne-Prezentacje-Artystyczne-2024-regulamin-ośrodki.pdf

Zapraszamy do udziału.

Scroll to Top
Skip to content