Sympozjum „Jan Paweł II obrońca życia i godności człowieka”

Spotkanie w Przeworsku ma charakter otwarty. Problem ochrony życia i godności człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II zostanie poruszony podczas konferencji, która odbędzie się w środę, 15 maja, w Przeworsku. To jeden z głównych tematów, nad którym pochylał się Ojciec Święty. Sympozjum organizuje Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, której patronem jest Papież Polak.

Podczas konferencji głos zabierze ks. abp Józef Michalik, który podzieli się swoimi wspomnieniami ze spotkań z Janem Pawłem II. Następnie o wartości życia i godności człowieka w biblijnej historii wyzwolenia Izraelitów będzie mówił ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz pochyli się nad bezwarunkowym uznaniem wartości życia od chwili poczęcia. W planie jest również świadectwo Natalii Obodyńskiej oraz prelekcja ks. dr. Witolda Burdy, który przedstawi historię rodziny Ulmów jako świadków wartości życia i ludzkiej godności.

To tematyka, która powinna nam być bliska – mówi ks. Piotr Buk, dyrektor fundacji.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:00 wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Następnie uczestnicy zaproszeni zostaną do sali widowiskowej MOK, gdzie odbędzie się część panelowa.

Scroll to Top
Skip to content