Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczo -plastyczny „Pastelowa wiosna” 2022

06-06-2022 Aktualności

Zdjecia0047

Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczo -plastyczny „Pastelowa wiosna”
Konkurs w kategorii przyrodniczo – plastycznej „Pastelowa wiosna” został zorganizowany przez świetlicę szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku oraz Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.
Była to III edycja konkursu.
Celem konkursu było:
• Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań artystycznych.
• Rozbudzanie kreatywności i wyobraźni.
• Zachęcenie do plastycznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości.
• Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
• Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
Tematyką konkursu była Wiosna przedstawiona techniką pasteli.
Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I
II kategoria – klasy II i III.
Na konkurs wpłynęło 102 prace ze szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska.
W kategorii klas I wpłynęły 32 prace, natomiast w kategorii klas II-III 70 prac. Wszystkie prace wpłynęły w terminie i zostały ocenione przez komisję konkursową.
Nagrody główne w konkursie zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Poza nagrodami głównymi w konkursie przyznano również trzy Nagrody Specjalne:
Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Nagroda Specjalna Kierownika Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku oraz Nagroda Specjalna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.
Laureaci konkursu:
Kategoria I
Lena Słysz kl. 1 – 1 miejsce
Tymon Solarz kl. 1 – 2 miejsce
Zofia Syk kl. 1 – 3 miejsce
Kategoria II
Lea Tu Van kl. 2 – 1 miejsce
Karolina Szkoda kl. 3 – 2 miejsce
Julian Półtorak kl. 2 – 3 miejsce
Izabela Pokrywka kl. 1 – nagroda specjalna dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku
Michalina Luch kl. 2 – nagroda specjalna kierownika świetlicy Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
Zuzanna Majcher kl. 1 – nagroda specjalna dyrektora Szkoły Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
Zuzanna Zielińska kl. 1 – wyróżnienie
Debora Uksik kl. 1 – wyróżnienie
Maria Bukowa kl. 2 – wyróżnienie
Maja Franus kl. 2 – wyróżnienie
Gratulujemy
POWRÓT