Ogłoszenie o prace! – na stanowisku Główny Księgowy

20-07-2022 Aktualności

KsiegowyOferta

OGŁOSZENIE O PRACE

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku

zatrudni pracownika

na zastępstwo

na stanowisko Główny Księgowy

Wymagania i obowiązki na stanowisku podane są w załączniku pod linkiem:

Wymagania i obowiązki na stanowisku Głównego Księgowego

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku mieszczącego się  przy ul. Jagiellońskiej 10a,  37 – 200 Przeworsk  w terminie do dnia 29.07.2022r

Serdecznie zapraszamy!


POWRÓT