PRZETARG

17-05-2018 Aktualności

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

Szczegóły w materiałach do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie
Uchwała Rady Miasta

POWRÓT