„PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”

05-06-2024 Aktualności

444945339_1023141303190423_6709758442626222866_n

Już jutro – 6️⃣ czerwca, kolejny raz, głównymi ulicami Miasta Przeworska przejdzie marsz pod nazwą „PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”.
Od godziny wypatrujcie pomarańczowych barw na ulicach i wsłuchajcie się w stanowcze okrzyki dzieci przeciwko krzywdzeniu, biciu, upokarzaniu i wykorzystywaniu swojej przewagi wobec innych.✋
Niech ten wyjątkowy dzień będzie uwrażliwieniem społeczeństwa lokalnego na zjawisko przemocy i przypomnieniem mieszkańcom Przeworska o potrzebie reagowania na przemoc.
Organizatorami wydarzenia jest Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Przeworsku.
Z radością informujemy, że patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Rzeszów, Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie.
Przemarsz organizowany jest w ramach lokalnej kampanii przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- działanie w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”- edycja 2024 r., Projekt „ Nietykalni”- edycja III.
POWRÓT