Sympozjum „Jan Paweł II obrońca życia i godności człowieka”

15-05-2024 Aktualności

obraz_2024-05-09_134155506-780x550

Sympozjum „Jan Paweł II obrońca życia i godności człowieka”
Spotkanie w Przeworsku ma charakter otwarty.
Problem ochrony życia i godności człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II zostanie poruszony podczas konferencji, która odbędzie się ( w środę 15 maja ) w Przeworsku. To jeden z głównych tematów, nad którym pochylał się Ojciec Święty. Sympozjum organizuje Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, której patronem jest Papież Polak.
Podczas konferencji głos zabierze ks. abp Józef Michalik, który podzieli się swoimi wspomnieniami ze spotkaniami z Janem Pawłem II. Następnie o wartości życia i godności człowieka w biblijnej historii wyzwolenia Izraelitów będzie mówił ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz. Natomiast ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz pochyli się nad bezwarunkowym uznaniem wartości życia od chwili poczęcia. W planie jest również świadectwo Natalii Obodyńskiej, a także prelekcja ks. dr. Witolda Burdy, który przedstawi historię rodziny Ulmów jako świadków wartości życia i ludzkiej godności. To tematyka, która powinna nam być bliska- mówi ks. Piotr Buk, dyrektor fundacji
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Następnie uczestnicy zaproszeni udadzą się do sali widowiskowej MOK, gdzie odbędzie się cześć panelowa.
POWRÓT