Zabierz Słonia na wakacje – letni konkurs fotograficzny

15-06-2022 Aktualności

 

KonkursFotoSLonVer2jasna

Przeworsk Miasto Słoni!
Zabierzmy więc Słonia na wakacje. Zróbmy fotografię podczas wakacyjnej podróży na której, będzie widoczny Słoń. Oczywiście nie musi być to prawdziwy Słoń, może być to np. figurka, maskotka, fotografia, rysunek .itp kreatywność pozostawiamy po Państwa stronie. Konkurs fotograficzny organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca. Prace można składać w terminie do 10 września 2022 r. bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku, mailowo lub pocztą. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 września 2022r. Wszystkie szczegóły zawarte są w regulaminie konkursu.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć, oprócz pracy konkursowej, formularz zgłoszeniowy (Załącznik Nr 1) oraz w przypadku osób nieletnich zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik Nr 2).
Regulamin i załączniki konkursowe:

Regulamin konkursu fotograficznego Zabierz Slonia Na Wakacje

Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2 – zgoda opiekuna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

POWRÓT