Koło działa w ośrodku od 1982 r., zostało powołane z myślą o zrzeszeniu dzieci i młodzieży interesujących się zagadnieniami morskimi. Zakładano, że będzie się tu budować jedynie modele pływające, co pozwalało na wnikliwe poznanie zagadnienia. Przy rekrutacji do koła instruktorzy nigdy nie robili ograniczeń wiekowych, co spowodowało zaangażowanie się dorosłych sympatyków, których pomoc znacznie usprawniła pracę koła. Najmłodsza i najliczniejsza grupa uczestników wykonuje proste modele blokowe, w celu opanowania podstawowych operacji narzędziami oraz nauki właściwego odczytywania rysunku modelarskiego. Z czasem, w miarę nabywania umiejętności precyzyjnego wykonania, budują modele oparciu o dokumentację publikowaną w czasopismach specjalistycznych. Modelarnia corocznie organizuje wystawę prac, które są podsumowaniem działalności koła.

 Instruktor: Henryk Lasek