Taneczne:

  • Zespół taneczny Plusik
  • Zespół taneczny Plus
  • Rytmika dla dzieci przedszkolnych

Wokalne:

  • Dolce
  • Bemol
  • Molto
  • Veloce

Muzyczne: