Miejski Ośrodek Kultury - front budynku

Przeworski Dom Kultury, będący filią Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu, przejął w 1977 roku zadania i obowiązki Powiatowej Poradni Kulturowo – Oświatowej w naszym mieście. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 27 maja 1977 roku, inicjując swoją działalność, która rozwija się po dzień dzisiejszy w dwóch kierunkach. Z jednej strony zajmuje się prowadzeniem kół i zespołów zainteresowań, z drugiej organizacją działalności kulturalnej w naszym środowisku, równocześnie rozwija mimo skromnych możliwości kadrowych instruktaż dla zespołów działających w terenie.

Na podstawie zarządzenia wojewody z dnia 29 września 1979 roku Przeworski Dom Kultury został przekształcony w Miejski Ośrodek Kultury, któremu statut nadał 15 stycznia 1980 roku Naczelnik Miasta Przeworska. Postanowienia ogólne statutu zakładają, że Miejski Ośrodek Kultury jest państwową instytucją zajmującą się programowaniem, metodyką i organizacją działalności społeczno – kulturalnej. Od tej pory celem nadrzędnym działalności Ośrodka jest krzewienie kultury wśród mieszkańców Przeworska. Cel ten realizuje poprzez:

 • prowadzenie pracowni artystycznych;
 • tworzenie zespołów oraz kół zainteresowań;
 • upowszechnianie scenicznych programów artystycznych oraz spotkań autorskich;
 • organizowanie koncertów zamkniętych oraz plenerowych;
 • organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali oraz wystaw artystycznych;
 • prowadzenie szkółki muzycznej;
 • organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie kostiumerni;
 • organizowanie kursów tańca
 • organizowanie kursów językowych;
 • współpracę z rożnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, zespołami artystycznymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi.

W latach 80. Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku dzięki odpowiedniej bazie i dobrze przygotowanej zawodowo kadrze za sprawą władz miasta staje się samodzielną placówką, działającą przy niewielkim wsparciu finansowym ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

8 czerwca 1987 roku Wojewoda Przemyski nadaje Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Przeworsku imię Oskara Kolberga.

Obecnie Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku prowadzi stałe zajęcia w następujących zespołach i kołach zainteresowań:

 • Zespół Taneczny „Plus”,
 • Dziecięcy Zespół Piosenki i Ruchu „Plusik”,
 • Rytmika,
 • Szkółka muzyczna – klasa fortepianu,
 • Dziecięcy Zespół Wokalny „Ósemka”,
 • Zespół Wokalny „Sempre”,
 • Zespół Wokalny „Bemol”,
 • Zespół Wokalny ”Molto”,
 • Koło Ceramiki i Batiku,
 • Koło Modelarni Lotniczej,
 • Koło Modelarni Okrętowej,
 • Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”,
 • Koło Filmowe „ Zoom Art ”,
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „ małe kino wielkie filmy”
 • Zajęcia plastyczne
 • Warsztaty kuglarskie
 • Grupa Maskarada

Za całokształt działalności Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku został uhonorowany nagrodą miasta Przeworska „Ratusz 2002” w kategorii „za zasługi dla miasta Przeworska”.

Kadra


Dyrektor
Andrzej Kowalski

Dział Administracyjno- Gospodarczy
Benedykt Magoń – Kierownik Administracyjny
Mariusz Mirkiewicz – Specjalista ds. nagłośnienia

Sekretariat
Justyna Frączek – Specjalista

Dział Finansowo – Księgowy
Sylwia Gujda – Główny Księgowy

Dział Artystyczny
Gabriel Manowiec – Instruktor – DKF, Klub fotograficzno – filmowy, nauka gry na gitarze, zespół JAK
Bożena Kolejko – Instruktor ds. muzyki
Bożena Siwiecka – Intruktor ds. tańca
Henryk Lasek – Instruktor – Modelarnia Okrętowa
Andrzej Michalik – Instruktor – Modelarnia Lotnicza
Barbara Tereszkiwicz – Instruktor – Koło Ceramiki i Batiku
Tadeusz Zaręba – Instruktor – Orkiestra Dęta
Grzegorz Zych – zajęcia plastyczne, warsztaty kuglarskie, grupa Maskarada

Kino „Warszawa”
Janusz Olech – Specjalista
Bartosz Czwakiel – Specjalista
Grzegorz Zych – Specjalista

Inspektor ochrony danych osobowych
Sławomir Rejman