Międzynarodowy Dzień Ziemi i Zdrowia 2015

18-05-2015 Ostatnie wydarzenia

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku to główni organizatorzy przeworskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2015. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi były częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. odnawialnych źródeł energii –
„Z energią zmieńmy źródła”. Natomiast hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia była w tym roku tematyka związana z bezpieczeństwem żywności. Obchody odbyły się 29 kwietnia br. w przeworskim MOK-u.

Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy od organizowanego od kilku już lat konkursu małych form teatralnych, który oceniało jury w składzie: Ryszard Trelka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, Witold Adrian – kierownik referatu GGGROŚ Urzędu Miasta Przeworska, Bożena Siwiecka z przeworskiego MOK-u oraz Klaudia Krupa ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Po obejrzeniu prezentacji 3 grup konkursowych w I kategorii wiekowej /dzieci przedszkolne/ jury postanowiło, iż: I miejsce otrzyma grupa „Promyczki” z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku za przedstawienie „Świeżo posprzątane”. II nagroda trafiła do grupy „Pajace, smerfy” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku za pantomimę „Wiatraki i słońce”. Na najniższym III stopniu podium stanęły dzieci z grupy „Perełki” z Przedszkola Niepublicznego pn. „Ochronka św. Józefa” z Nowosielec za spektakl „Bezpieczeństwo żywności”.

W przerwie, podczas której jury udało się na obrady oceniające prezentacje teatralne wystąpił Dziecięcy Zespół Taneczny „Plusik” z przeworskiego MOK-u. Po występach tanecznych odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów realizowanych w ramach naszych obchodów. Największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszył się konkurs plastyczny, na który wpłynęło 179 prac w 4 kategoriach wiekowych: I – dzieci przedszkolne – 47 prac, II – uczniowie z klas I- III szkoły podstawowej – 70 prac, III – uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej 40 prac, IV – uczniowie gimnazjum – 28 prac. Jury konkursu plastycznego, w skład, którego weszli: Halina Superson z Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo – Parkowy, Justyna Kałamarz z przeworskiego SANEPID-u oraz Janusz Olech z MOK Przeworsk postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: kat. I: I miejsce – Emilia Szołek – Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, II miejsce – Szymon Kotliński – Zespół Szkół w Studzianie, III miejsce – Marcelina Słota – Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku, wyróżnienie: Kinga Jarosz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku, kat. II: I miejsce – Alicja Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy, II miejsce – Hubert Czyrny – Szkoła Podstawowa w Ubieszynie, III miejsce – Kacper Długoń – Szkoła Podstawowa w Ubieszynie, wyróżnienie: Katarzyna Pisarczyk – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, kat III: I miejsce – Franciszek Rzeszutek – Zespół Szkół w Zarzeczu,
II miejsce – Izabela Krajewska – Zespół Szkół w Tryńczy, III miejsce – Wiktoria Gałka – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, kat. IV: I miejsce – Jakub Marcińczak – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu, II miejsce – Karolina Aleksander – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu, III miejsce – Agnieszka Solska – Gimnazjum im. Anny Janke w Adamówce. Z uwagi na kategorię wiekową komisja oceniająca dopuściła 6 prac najmłodszych uczestników konkursu w formacie A4.

W ramach naszych obchodów po raz pierwszy zorganizowany został konkurs, którego głównym celem była promocja oraz ukazanie piękna naszego powiatu, malowniczych i ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i turystycznym niepublikowanych w przewodnikach. Uczestnicy konkursu „Moja okolica – ciekawa i tajemnicza” mieli do wyboru 2 formy zaprezentowania swoich konkursowych prac: film lub prezentacja multimedialna trwająca maksymalnie 5 minut. Na konkurs wpłynęło 8 prezentacji multimedialnych w dwóch kategoriach wiekowych: I – uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej – 4 prezentacje, II – uczniowie z klas I-III Gimnazjum – 4 prezentacje. Komisja oceniająca w składzie: Justyna Kałamarz z przeworskiego SANEPID-u, Gabriel Manowiec oraz Janusz Olech z przeworskiego MOK-u postanowiła, iż w I kategorii I miejsce zdobyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Białobokach w składzie: Maria Homik, Anna Balawender oraz Magdalena Solarz. II miejsce przypadło w udziale uczniom z Zespołu Szkół w Nowosielcach: Oliwii Wojciechowskiej, Jakubowi Becli oraz Kacprowi Wołowcowi. III miejsce na podium zajęło dziewczęce trio w składzie: Kornelia Rachwał, Weronika Pączka oraz Katarzyna Kojder także z Zespołu Szkół w Nowosielcach. Natomiast w kategorii II triumfowała Karolina Galińska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu. II nagroda trafiła w ręce duetu tworzonego przez Paulinę Kuras oraz Weronikę Cielec także z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu. III miejsce wywalczyły dziewczyny z Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy w składzie: Gabriela Baran, Gabriela Kiełbowicz oraz Agnieszka Janusz.

Ostatnim roztrzygniętym konkursem był kryjący się pod tajemniczo brzmiącą nazwą, Konkurs Form Artystycznych Kreatywnego Recyklingu. Ta sama komisja, która oceniała konkurs plastyczny po zapoznaniu się ze 9 pracami w 3 kategoriach wiekowych: I – dzieci przedszkolne – 1 praca, II – uczniowie z klas I- III szkoły podstawowej – 5 prac, III – uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej – 3 prace postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: kat. I:
I miejsce – Grupa „Promyczki” – Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, kat. II: I miejsce – Amelia Słonina – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, II miejsce – Julia Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, III miejsce – Kamila Chomik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, wyróżnienie – Julia Czech – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, wyróżnienie – Filip Czerwonka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku. kat III: I miejsce – Kamila Dusza, Karolina Dryniak – Zespół Szkół w Urzejowicach, II miejsce – Natalia Bednarz – Zespół Szkół w Nowosielcach, III miejsce – Natalia Wąsacz, Nikola Kasprzyk – Zespół Szkół w Urzejowicach

Kolejnym punktem programu była konferencja pn. „Bezpieczeństwo żywności oraz energia odnawialna jako generator egzystencji”. Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katarzyna Siekierzyńska-Zapała, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Gać -Grażyna Pieniążek, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, radny sejmiku województwa podkarpackiego, kierownik ARIMR Przeworsk Tomasz Bury oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, powitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku Ryszard Trelka oraz Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

W programie konferencji oscylującej wokół tegorocznych haseł dnia ziemi i zdrowia znalazło się 5 wystąpień zaproszonych prelegentów oraz pokaz multimedialnych prezentacji laureatów konkursu „Moja okolica – ciekawa i tajemnicza”. Jako pierwsza na scenę została zaproszona Renata Węgrzyn – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, która opowiedziała o chorobach przenoszonych drogą pokarmową. Druga prezentacja przygotowana przez Grażynę Biały – pracownika sekcji żywności PSSE z Przeworska obejmowała zagadnienia traktujące o informacjach zawartych na etykietach spożywczych. W kolejnym wystąpieniu o znaczeniu lasów sieniawskich dla człowieka opowiadał Bartłomiej Szkamruk z Nadleśnictwa Sieniawa. Natomiast zarys problematyki związanej z zagrożeniami przy produkcji żywności zaprezentowała Irena Puszkarz – pielęgniarka epidemiologiczna SPZOZ w Jarosławiu. Konferencję zamknęła krótka prezentacja multimedialna na temat odnawialnych źródeł energii przygotowana przez przedstawiciela firmy SUNTRANS Annę Mroszczyk. Dziękując wszystkim prelegentom i niejako podsumowując całą konferencję głos zabrał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katarzyna Siekierzyńska-Zapała oraz Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka.

Ostatnim punktem programu tegorocznych obchodów było otwarcie pokonkursowej wystawy w Galerii MOK oraz na degustacja potraw przygotowanych przez młodzież trzech szkół gastronomicznych powiatu przeworskiego w ramach konkursu żywieniowego „Potrawy dla zdrowia i zabawy”. W tym konkursie decyzję o przyznanych nagrodach podjęli wszyscy delektujący się w smacznych potrawach przygotowanych przez młodzież. Komisja odpowiedzialna za przeliczenie głosów, w skład której weszli: Agnieszka Ciszewska oraz Kamila Zygmunt z PSSE Przeworsk oraz Gabriel Manowiec z MOK Przeworsk po przeliczeniu głosów stwierdziła, iż: I miejsce /400 zł/– otrzymał Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu, II miejsce /300 zł/ trafiło w ręce kucharzy z Zespołu Szkół w Kańczudze, natomiast III miejsce /200 zł/ przypadło w udziale młodzieży z Zespoło Szkół Zawodowych w Przeworsku. Obchody zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu przez Starostę Powiatu Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę, który je ufundował.

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia towarzyszyła prezentacja szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto dzięki przedstawicielom SPZOZ w Przeworsku można było zapisać się na mammografię i cytologię a także można było zmierzyć sobie poziomu glukozy we krwi, ciśnienie oraz BMI..

Reasumując składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli nasze działania związane z organizacją Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2015 a w szczególności: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego za ufundowanie nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach naszych obchodów oraz sfinansowanie pokazu i degustacji produktów regionalnych, Urzędowi Miasta Przeworska za dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów, pamiątkowych gadżetów z logo MDZiZ 2015 a także sfinansowanie wydruku pamiątkowych katalogów, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu żywieniowego, dla przeworskiego SANEPID-u z panią Justyną Kałamarz na czele za dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów za współorganizację tegorocznych obchodów, dla Marcina Bednarza za część projektu tegorocznego loga MDZiZ 2015, które tradycyjnie już znalazło się także na pamiątkowych t-shirtach., Przeworskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu ANIME za współorganizację obchodów, dla wszystkich jurorów konkursów i prelegentów konferencji, zaproszonych gości, dla przedstawicieli SPZOZ z Przeworska za prozdrowotne i profilaktyczne działania w postaci badań, dla ZSP w Jarosławiu za animacje o tematyce ekologicznej oraz prezentację szkoły, dla wszystkich pozostałych szkół ponadgimnazjalnych za prezentacje, zespołowi tanecznemu Plusik oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których już teraz zachęcamy do udziału w przyszłorocznych obchodach.

Mamy również nadzieję, iż cel tegorocznych obchodów czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna został osiągnięty a wszystkim zainteresowanym naszymi działaniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bliższe stały się kwestie związane z ochroną środowiska i zdrowia a zwłaszcza te związane z tegorocznymi hasłami „Z energią zmieńmy źródła” oraz „Bezpieczna żywność”.

Gabriel Manowiec

fotorelacja

PROTOKÓŁ JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

CZ I.       CZ. II
PROTOKÓŁ JURY KONKURSU
 FORM ARTYSTYCZNYCH KREATYWNEGO RECYKLINGU
CZ. I            CZ. II
Wszelkich informacji na temat w/w przedsięwzięcia udziela p. Gabriel Manowiec tel (016) 648 79 11, wew. 21, e-mail: gm.mok.prz@gmail.com lub p. Justyna Kałamarz tel.   (016) 648 79 01, e-mail:  juk74@o2.pl
 

katalog MDZiZ2015

wystwaw

FOTORELACJA

POWRÓT