OGŁOSZENIE

09-08-2017 Aktualności

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY im. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU
ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Księgowy

Adres jednostki
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10a
37-200 Przeworsk

Stanowisko: Główny Księgowy
umowa na zastępstwo, 1 etat, praca w godzinach 7.30 – 15.30

Główne obowiązki:

 • prowadzanie rachunkowości jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • obsługa programu płacowego,
 • sporządzanie deklaracji vat,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i inne,
 • sporządzanie umów
 • fakturowanie

Kwalifikacje: zgodne z art.54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich i posiadającą co najmniej
  3 letnią praktykę w księgowości
 • lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
  i posiadającą co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości
 • lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • bardzo dobra znajomość programu finansowo-księgowego (mile widziana obsługa programu fimy Vulcan)

 Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • uczciwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, bezkonfliktowość,
 • umiejętność pracy w warunkach stresujących,
 • kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje (w przypadku posiadania takich),
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 10a,
37 – 200 Przeworsk do dnia 18 sierpnia 2017r. do godziny 12:00

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Dni Przeworska 2017

23-06-2017 Aktualności

DNI PRZEWORSKA 2017 – DZIĘKUJĘ

Gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom Przeworska i sąsiednich miejscowości za wspaniałą, wspólną zabawę podczas święta naszego miasta. Tak liczna obecność na koncertach, to dowód na to, że spełniłem Państwa oczekiwania. Kolejna, już trzecia edycja Dni Przeworska, realizowana zgodnie z moimi zamierzeniami sprawdziła się i wyznaczyła kierunek organizacji tego święta miasta na następne lata.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji tych obchodów lub w jakikolwiek sposób przyczyniły się do sprawnego i udanego przebiegu wszelkich imprez.

Dziękuję dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i pracownikom MOK – bez Państwa udziału i zaangażowania realizacja tak potężnego projektu nie byłaby możliwa. Dziękuję dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Sekretarzowi Miasta Przeworska i pracownikom Urzędu Miasta Przeworska, prezesowi i pracownikom Przeworskiej Gospodarki Komunalnej.

Serdeczne podziękowania składam Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, służbom medycznym Falck Medycyna za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.

Dziękuję partnerom i sponsorom tegorocznych Dni Przeworska: Firmie Cateringowej Galicja, Podkarpackiej Agencji Artystycznej Part Artur Olszański, Muzeum. Zespół Pałacowo – Parkowy, MDM POLSKA Sp. z o.o, Zakładowi pogrzebowemu Tomasz Krzan, Firmie Handlowo Usługowej EZBIT Tomasz Zakonek, Hurtowni Sportowej MAAWSport  Przeworsk, Zakładowi Rzeźniczo – Wędliniarskiemu Karol Benbenek, Bricomarche, Intermarche, Centrum Handlowe „Majster” , B&P Engineering, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu BUDINSTEL i Gazecie Internetowej Twoje Miasto Przeworsk.

Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel

dp17

FOTORELACJA – Dni Przeworska 2017

Modernizacja MOK w Przeworsku

31-05-2017 Aktualności

DOFINANSOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI MOK W PRZEWORSKU

Po zakończeniu cyfryzacji kina, wprowadzeniu możliwości odtwarzania filmów w 3D następuje kolejny etap modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk został złożony wniosek na zadania z dziedziny kultury. Projekt po przejściu wszelkich ocen uzyskał akceptacje i jest zatwierdzony do finansowania. Obecnie trwają przygotowywania w Urzędzie Marszałkowskim i poszczególnych gminach MOF do podpisania umowy na dofinansowanie.

This slideshow requires JavaScript.

Więcej →

XVIII KONKURS PIOSENKI „I ty możesz zaśpiewać”

10-05-2017 Aktualności

5 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku odbył się XVIII KONKURS PIOSENKI „I ty możesz zaśpiewać”. Wśród laureatów konkursu znalazły się także solistki zespołów działających przy naszym ośrodku BEMOL: Martyna Niemirowska – I miejsce, Aleksandra Gujda i Aleksandra Tworek – III miejsce oraz solistka zespołu MOLTO: Julianna Szlachta  – II miejsce. Serdecznie gratulujemy!

protokół jury

Im2mIIIma   IIIm

This slideshow requires JavaScript.

 

 

22 Konkurs Piosenki WYGRAJ SUKCES

01-02-2017 Aktualności

31 maja br. o godz. 9.00 w sali widowiskowej MOK odbyły się kwalifikacje regionalne 22 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES. Do Finału konkursu, który odbędzie się w Tarnobrzegu zakwalifikowała się Martyna Niemirowska śpiewająca w zespole BEMOL działającym przy naszym ośrodku. Serdecznie gratulujemy!

nom

This slideshow requires JavaScript.

werdykt jury kwalifikacji regionalnych

lista uczestników

werdykt jury kwalifikacji wstępnych

Top.bmp Top-001.bmp

Koncert z okazji Dnia Matki 2017

17-05-2017 Aktualności

22 maja 2017 r. na scenie MOK odbył się koncert poświęcony mamom z okazji Międzynarodowego Dnia Matki. W koncercie wzięły udział zespoły taneczne „Plusik ” i „Plus”oraz wokalne „Dolce” „Molto” i „Bemol” oraz uczniowie z klasy fortepianu i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury. W finale koncertu dzieci z zespołów wręczyły swoim rodzicom serca z najlepszymi życzeniami. Do życzeń dołączył się organizator koncertu.

fotorelacja

This slideshow requires JavaScript.

Page 5 of 16 «...34567...»