Zimowisko 2020

27-01-2020 Aktualności

zim20

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku był organizatorem wypoczynku zimowego dla 40 dzieci z przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum. Zimowisko trwało od 13 do 24 stycznia 2020 r. od poniedziałku do piątku. Uczestnictwo w zimowisku było bezpłatne. Wszelkie finanse pokrywał Urząd Miasta Przeworska. Rozkład dnia wypoczynku realizowany był przez wychowawców – instruktorów z MOK. Opiekę medyczną pełniła zatrudniona higienistka. Nad całością czuwał kierownik zimowiska i dyrektor MOK. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 5 godzin dziennie (09:00 – 14:00). Dzieci otrzymywały drugie śniadanie przygotowane i dowożone przez firmę „GEMAR” pani Marii Geraszek.


Program obejmował wiele atrakcji, między innymi:
• Pływanie i zabawa w basenie pod opieką ratowników w pływalni krytej MOSiR
w Jarosławiu.
• Lodowisko sztuczne w Białobrzegach z możliwością wypożyczenia łyżew.
• Projekcja filmów dla dzieci pt.”Urwis” i „Tajni i Fajni”.
• Przejazd bryczkami leśnymi drogami Radawy zorganizowany przez Gospodarstwo
Agroturystyczne „Tabun” państwa Marii i Mariana Frań w Radawie.
• Kurs tańca towarzyskiego.
• Rozgrywki sportowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr1 w Przeworsku .
• Zajęcia prowadzone przez instruktorów MOK w pracowni ceramiki i batiku,pracowni
modelarstwa lotniczego i okrętowego.
• Zajęcia plastyczne w MOK , gry planszowe, piłkarzyki, zabawy z chustą
i tunelem wg. Klanzy.
• Pogadanka na temat „Bezpiecznego zimowego wypoczynku” – przeprowadzona przez
Komendę Policji w Przeworsku.
• Zwiedzanie budynku Straży Pożarnej i Policji oraz zapoznanie się z pracą strażaków
i policjantów.
Na zakończenie zimowiska dzieci otrzymały upominki i dyplomy.

POWRÓT